Ana sayfaya dönmek için tıklayınız.
 

 

Basın  Açıklaması

Son iki yıldır basın organlarında, sosyal medya ve internet sitelerinde,  Prof. Dr. Esat Rennan PEKÜNLÜ’nün yargılanması ve mahkumiyetine ilişkin olarak;  Üniversitemizin yönetimini ve kurumsal kimliğini sistematik olarak itibarsızlaştırma, karalama amaçlı ve aynı mahiyette haksız, doğru olmayan, kötü niyetli,  yanlı iddia ve isnatlar yayınlanmaktadır. Bu yayınların hiçbir  gerçekliği bulunmadığı gibi işbu iddia ve isnatların dosya kapsamları ile ilişkilendirilmesi de mümkün değildir. Bu durum neticelenen ve devam eden  dosya kapsamları  incelendiğinde net bir şekilde anlaşılacaktır.
 Bu kapsamda, Rektörlüğümüzün müdahil olmadığı gerek kesinleşen mahkeme kararı gerekse devam eden dosya münderecatı hakkında yorumda bulunması  mümkün değildir.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bilgilerinize arz olunur.

Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu