31.01.2017 tarihinde yapılan 2828 sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlananların atama ve kura işlemlerine göre Kurumumuza yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler

1- Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (fotokopisi aslı görülmek kaydıyla Kurumumuzca  tasdik edilerek kabul edilecektir.)
2- 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
3- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde özürlü olmadığına dair beyanı. (Ek-1)
4-Askerlik durum beyanı. (Ek-2) (Askerlik yapmış ise terhis belgesi). Müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak askerde olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.
5- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.) (Ek-3)
6- Kimlik Fotokopisi
7- Adli Sicil Kaydı Beyanı (Ek-4)
8- Kurumumuza yerleştirildiğine dair internet çıktısı
9-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-5) (2 nüsha)

  • İstenilen belgeler ve başvuru dilekçesi (Ek-6) ile birlikte 15.02.2017 tarihine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına  başvurmaları gerekmektedir.

  İrtibat Tel: 0 232 311 21 55    /    0 232 311 35 20   /   0232 311 43 25 /  0232 311 21 79