ÖSYS 2017 EK YERLEŞTİRME KAYIT DUYURUSU

 

2017 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE

ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

 

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar 13 - 19 Eylül 2017 tarihlerinde Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak elektronik kayıt olabileceklerdir.

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

Aşağıda belirtilen durumlarda adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.

Elektronik Kayıt Yapamayacak Adaylar

 • Lise mezuniyeti Meb servisi üzerinden görüntülenemeyenler

NOT: Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adayların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına lise diplomasının aslı ve fotokopisi ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.)

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir. Üniversitemize kayıtlanmayı seçecek söz konusu durumda olan adayların kayıtlı oldukları diğer lisans/önlisans programından kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
 • KKTC kontenjanı ile yerleşen adaylar
 • Heyet raporu istenen aşağıda isimleri belirtilen programlara yerleşen adaylar

Durumları elektronik kayda uygun olmayan adayların durumlarının incelenmesi için belirtilen kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Kayda engel durumu olmadığı görülenlerin kayıtları ilan edilen kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında gerçekleştirilecektir.  Bu adayların bizzat gelmeleri veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılması mümkün değildir.

Belirtilen tarihler arasında elektronik veya üniversitemize başvurarak manuel kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün olamayacaktır. 

Elektronik kayıt yaptıranların kesin kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları, belge teslim etmeleri gerekmemektedir.

Kayıt yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Eğitim Öğretimin başladığı tarihten itibaren kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

Elektronik Kayda Dahil Edilmeyen Durumlara İlişkin Açıklama

 • Lise mezuniyeti Meb sisteminden görüntülenemeyen adayların mezuniyet belgesi/diploması ve aşağıda belirtilen kayıt belgeleri ile birlikte kayıtlanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Eşdeğer düzeyde başka bir programa kayıtlı olunması (Açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir. Üniversitemize kayıtlanmayı seçecek söz konusu durumda olan adayların kayıtlı oldukları diğer lisans/önlisans programından kayıtlarını sildirmeleri ve duruma ilişkin belge ile birlikte kayıtlanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir. İlgili üniversitenin kaydının silindiği bilgisini YÖKSİS’e göndermesi halinde ayrıca bu belge istenmeyecektir.

Elektronik Kayıt Yapamayan Adaylardan Kayıt için İstenen Belgeler

Kayıt esnasında KKTC uyruklu öğrenciler ile aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylar haricindeki öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Sadece lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

Aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylardan heyet raporu istenecektir.

-Tıp Fakültesine kayıtlanacak adayların, 2017-ÖSYM Kılavuzu Bk.87. maddesi gereği,  tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.

-Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlanacak adayların, 2017-ÖSYM Kılavuzu Bk.87. maddesi gereği,  tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.

 -Ege Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na kayıtlanacak adayların, Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastaneleri’nden alacakları; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak; histeri, marazi çarpıntı vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak koşullarına uygun Sağlık Kurulu Raporu almaları gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmaması gerekmektedir. Boy uzunluğunun santimetre olarak son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olduğunu aldığı Sağlık Kurulu Raporunda belgelendirmeleri gerekmektedir.(2017 ÖSYM Kılavuzu Bk. 116 maddesi gereği)

- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına kayıtlanacak adayların, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1,65 m’den; kız öğrencilerde 1,60 m’den  kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşıyla birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.( 2017 ÖSYM Kılavuzu Bk. 233 maddesi gereği)

-  Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na kayıtlanacak tüm adayların, Üniversitelerin Tıp Fakülteleri Hastanelerinin Deniz ve Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Anabilim Dalından ya da Özel Tıp Merkezlerinden tüplü ve tüpsüz dalışa yeterlilik raporları almaları gerekir. (2017 ÖSYM Kılavuzu Bk. 757 maddesi gereği)

- Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na kayıtlanacak tüm adayların; TC vatandaşı olmak; boyu erkek öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde 1,56 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak ve kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi bulunan sağlık raporu almak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak, yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekir. (2017 ÖSYM Kılavuzu Bk. 54. maddesi gereği)

-Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıtlanacak adayların;

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs). (2017 ÖSYM Kılavuzu Bk. 49 maddesi gereği)

-Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programına kayıtlanacak adayların;

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs). (2017 ÖSYM Kılavuzu Bk. 49 maddesi gereği)

KKTC Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri

 • Pasaport fotokopisi (aslı gibidir onaylı)
 • Kıbrıs kimliği fotokopisi (aslı gibidir onaylı)
 • İkametgah Belgesi (aslı gibidir onaylı)
 • Lise diploması (aslı)
 • 3 adet fotoğraf
 • Yukarıda belirtilen bölümlere kayıtlanacaklar için heyet raporu (aslı)

 

 • YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI
 • E-Kayıt sistemi üzerinden elektronik kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin 21 Eylül 2017 tarihinde saat: 09.30’da düzenlenecek yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.
 • İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler;
 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu ve Üniversite Senato kararıyla 2017-2018 öğretim yılından itibaren isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrenciler kontenjan (*) dâhilinde kabul edilecektir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık öğretimi olan fakülte ve bölümlerin her birinden kabul edilebilecek öğrenci kontenjanı her akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. 2017-2018 Öğretim yılında kontenjan dâhilinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ya da etmemek isteyen öğrencilerin E-Kayıt sistemi üzerinden hazırlık eğitimi almak isteyip istemediklerini belirtmeleri gerekmektedir. Başvurular incelendikten sonra başvurusu onaylanarak hazırlık eğitimi alması uygun görülen öğrencilerin isimleri ydiller.ege.edu.tr sayfasında seviye tespit sınavı tarihinden önce duyurulacaktır. 21 Eylül 2017 tarihinde saat 09.30’da yapılacak olan İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Kontenjan dışında kalan öğrenciler bu sınava giremezler ve hazırlık sınıfına devam edemezler.
 • (*) Yukarıda yazılmış olan “kontenjan” durumu sadece isteğe bağlı hazırlık öğretimi olan bölümler için geçerlidir. Zorunlu hazırlık öğrencileri bu konunun tamamen dışındadır.
 • Zorunlu ve isteğe bağlı programlar için hazırlık sınıfı muafiyet/seviye tespit ve devam edecek öğrenciler için yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgiye ydiller.ege.edu.tr sayfasından ulaşılabilecektir.

 

 • İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Edebiyat Fakültesi
 • Klasik Arkeoloji
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
 • Sanat Tarihi
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Eğitim Fakültesi
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği
 • Mühendislik Fakültesi
 • Deri Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Su Ürünleri Fakültesi
 • Su Ürünleri Mühendisliği
 • Ziraat Fakültesi
 • Bahçe Bitkileri
 • Bitki Koruma
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Süt Teknolojisi
 • Tarım Ekonomisi
 • Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Tarla Bitkileri
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
 • Turizm Rehberliği
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Konaklama İşletmeciliği İ.Ö.
 • Seyahat İşletmeciliği
 • İletişim Fakültesi
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Ege Meslek Yüksekokulu
 • Mekatronik (Erkek)
 • Mekatronik (Kız)
 • Havacılık Meslek Yüksekokulu
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Uçak Teknolojisi

 

 • ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR
 • Fen Fakültesi (Tüm Bölümler),
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Tüm Bölümler),
 • Mühendislik Fakültesi
 • Kimya Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği,
 • Biyomühendislik,
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği,
 • Gıda Mühendisliği,
 • İnşaat Mühendisliği,
 • Makina Mühendisliği,
 • Edebiyat Fakültesi
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Alman Dili ve Edebiyatı
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
 • Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
 • Mütercim Tercümanlık (Almanca)
 • Psikoloji
 • Hemşirelik Fakültesi,
 • Eğitim Fakültesi
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

ÖĞRENCİ KÖYÜ DUYURUSU

Ek yerleştirmeler kapsamında Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Müdürlüğü'ne  şahsen başvuru yapabilirler.

 • Ders Kaydı İşlemleri

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.