Ege Üniversitesi

"Bilimin Sanatla Buluşması"

Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personelin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Hakkında Duyuru


24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 127. Maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23.maddesi ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” çerçevesinde tespit komisyonun 26.02.2018, 07.03.2018 ve 13.03.2018 tarihli kararlar ile başvuruları kabul edilerek sözlü sınava alınacakların aşağıda dağılımı birim bazında yapılan isim listesi(*) ile sınav yeri, tarihi ve saatleri ilanen duyurulur.  13.03.2018

ÖNEMLİ NOT:
* “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları kurumumuza bildirildiğinde tespit komisyonunca adayların durumu tekrar değerlendirilerek işlem yapılacağı ilanen duyurulur.

 ** Mülakat Sınavına katılacak adayların fotoğraflı kimlik bilgilerini bulundurmaları, cep telefonuyla gelmemeleri gerekmektedir.

 

- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan hizmet alımı yoluyla çalışan personelin mülakat sınavı

- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan hizmet alımı yoluyla çalışan personelin mülakat sınavı

- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan hizmet alımı yoluyla çalışan personelin mülakat sınavı