EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 08.03.2005                                                                    Toplantı Sayısı: 4

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 08.03.2005 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

 

KARAR 2-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına 2005/2006 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerle ilgili, Fakülte ve Yüksekokulların teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülte ve Yüksekokullarına 2005/2006 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerle ilgili, Fakülte ve Yüksekokullarının tekliflerini gösterir listenin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 3-

 

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulunda yeni bina, laboratuvar ve dersliklerin yapımı tamamlama aşamasında olup, yeni programlar açılmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 07.03.2005 gün ve 75 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Bergama Meslek Yüksekokulunda MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesine göre; Bergama Meslek Yüksekokulunda “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Endüstriyel Otomasyon, İklimlendirme ve Soğutma, Turizm ve Otel İşletmeciliği” programların açılmasına, bina ve laboratuvarların tamamlandığında, alınacak öğrenci kontenjanlarının ve bu programların ne zaman eğitim-öğretime başlayacağının senatoda tekrar görüşülmesine, konunun, Yükseköğretim Kuruluna arzına karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.03.2005                                                                    Toplantı Sayısı: 4

KARAR 4-

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin ilgili maddesi uyarınca , Vakıf Genel Kuruluna Ege Üniversitesi Temsilcisi olarak; Prof.Dr.Nuri BİLGİN, Prof.Dr.Halil ŞENGONCA, Yard.Doç.Dr.Türker SUSMUŞ’un seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.