Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

5. REKTÖR PROF. DR. YUSUF VARDAR

Mehmet Bey ile Fatma Hanımefendinin oğlu olarak 1921 yılında Karacaova (Yunanistan)`da doğan Yusuf VARDAR, ilkokulu Malkara (Tekirdağ)`nın Kalirya köyü ve İlçe merkez ilkokullarında, ortaokulu Tekirdağ`da ve liseyi Edirne` de bitirmiştir. O zaman Türkiye`de tek olan ve İstanbul`un Vefa semtinde bulunan Yüksek Öğretmen Okulunun yatılı öğrencisi olarak kayıtlandığı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Bölümü`nden 1946 yılında mezun olan Yusuf VARDAR, aynı bölümün Botanik Enstitüsü asistanlığına atanmıştır. 1949`da "Fen Doktoru" unvanını ve 1954`de "Üniversite Doçenti" unvanını kazanan Dr. Yusuf VARDAR 1957 yılında A.B.D. hükümetinin burslusu olarak Wisconsin Üniversitesinde araştırmalarına devam etmiştir. 1959`da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Biyoloji Enstitüsüne Doçent olarak naklen atanan Doç. Dr. Yusuf VARDAR, 1960`da Ege Üniversitesinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.

Kuruluşuna öncülük ettiği E.Ü. Fen Fakültesinin ilk ve kurucu Dekanı olarak 04.10.1961-06.01.1964 tarihleri arasında ve dördüncü dönem dekanı olarak da 04.10.1970-10.01.1970 tarihleri arasında bu fakültenin gelişimine büyük katkıları olan ve emekli olmadan bir yıl öncesine kadar, Botanik Kürsüsü başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Yusuf VARDAR, 28 Ekim 1971`de Üniversitemizin yedinci dönem Rektörlüğüne seçilmiştir.

1750 sayılı kanunun 10. maddesi uyarınca 24.07.1973 tarihinde Üniversitelerarası Kurulun ilk başkanlığına seçilen* ve Rektörlüğü süresince Üniversitelerarası Kurul Başkanlığını yapan Prof. Dr. Yusuf VARDAR, 1750 sayılı Üniversiteler kanunu ile M.E. Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş olan ilk Yükseköğretim Kurulu üyeliğini de 1973-1974 yıllarında yapmış ve yıllarca Ege Üniversitesi Senato üyeliğinde bulunmuştur. 1976`da Orta Doğu Teknik Üniversitesi mütevelli heyet üyeliğine ve 30.3.1977 tarihinde Botanik Bölümü başkanlığına seçilen Prof. Dr. Yusuf VARDAR, yaş haddinin dolmasına daha 14 yıl varken 02 Kasım 1977`de kendi isteği ile E.Ü. Fen Fakültesinden emekli olmuştur.

01.9.1980 tarihinde Ege Bölgesi Sanayi Odası`nda "Baş Danışman" sıfatıyla sözleşmeli olarak görev alan Prof. Dr. Yusuf VARDAR bu kurumun Genel Sekreterlik görevini de üstlenmiştir.

Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıya katılarak tebliğler veren Prof. Dr. Yusuf VARDAR, Alman Hükümetinin davetlisi olarak 1962 ve 1976`da, İsrail Hükümetinin davetlisi olarak 1969`da, Pakistan Hükümetinin davetlisi olarak 1976`da, British Council`in davetlisi olarak 1973`de, Mısır Hükümeti`nin davetlisi olarak 1974`te ilgili ülkelerin üniversitelerinde kısa süreli incelemelerde bulunmuştur.

Prof. VARDAR; Türk Biyoloji Derneği, Amerika, İsviçre, Alman Botanik Cemiyetleri, Avrupa Bitki Fizyologları Birliği, Akdeniz Bitki Fizyologları Cemiyeti gibi mesleki kuruluşların üyesi olup bir dönem Türk Biyoloji Derneği Başkanlığı da yapmıştır. Ege Üniversitesi Yardım Derneği kurucu üyesi de olan Prof. Dr. VARDAR; Türk bilim Tarihi Kurumu (1980), Buca Eğitim Vakfı (1983), Türkiye Teknoloji Vakfı (1988), İzmir Teknopark İTAŞ (1985), Ege Sosyal Araştırma Vakfı (1990), MOPAK Eğitim Vakfı (1995) kurucu üyesidir. Prof. Dr. Y. VARDAR, öğretim üyeliği görevine paralel olarak aşağıdaki bilimsel görevlerde ve faaliyetlerde de bulunmuştur: Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu Üyeliği (1965-1969), CENTO Bilimsel Koordinasyon Heyeti Türk Delegesi (1970-1976), TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu üyesi (1964), TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi (1966-1974), TÜBİTAK Bilim Kurulu Başkanı (1972-1974), Akdeniz Uygulamalı Bitki Fizyologları Organizasyonu Başkanı (1972-1975), NATO desteği ile İzmir`de düzenlenen üç yaz okulunun organizatörü ve yürütücüsü (Ekim 1967, Ekim 1971 ve Eylül 1979).

Yaptığı bilimsel çalışmaların TÜBİTAK Bilim Kurulunca değerlendirilmesi ile 1976 TÜBİTAK Bilim Ödülü`nü kazanan, İngilizce ve Fransızca bilen Prof. Dr. Yusuf VARDAR`ın üçü yabancı dilde olmak üzere 28 kitap, 50`si yabancı dilde olmak üzere 150 bilimsel makale ve bir o kadar gazete makalesi yayımlanmıştır. Yayınlarına, yabancı dilde yayınlanmış 14 ders kitabında ve Science Citation Index`te taranan makalelerde yüzden fazla atıf vardır.

Prof. Dr. Yusuf VARDAR, ABD Yale Üniversitesi Dergisi ile Mısır Tarım Mecmuası`nda bilimsel danışmanlık da yapmıştır. Prof. Dr. Y. VARDAR, Ege Bölgesi Sanayi Odası baş danışmanı iken Üniversite-Sanayi İşbirliği`nin kurulup gelişmesinde öncülük etmiş, Ege Üniversitesi Senatosu kendisine 1987 yılında Fahri Doktor payesi vermiştir.

20 Haziran 1953 tarihinden beri Feriha Hanımefendi ile evli olan Prof. Dr. Yusuf VARDAR, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN ve Manchester Üniversitesinden doktora almış olan Yeditepe Üniversitesi Profesörü Dr. Nükhet VARDAR`ın babasıdır.