Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

4. REKTÖR PROF. DR. VEHBİ GÖKSEL

1914 yılında Ezine/Çanakkale´de doğan Vehbi GÖKSEL, ilköğrenimini Ezine´de, orta öğrenimini Bursa´da tamamladıktan sonra 1934 yılında kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1940 yılında mezun olmuştur. 2,5 yıllık askerlik hizmetinin ardından Refik SAYDAM Enstitüsü Bakteriyoloji asistanlığına, 6 ay sonra da Ahlat Hükümet Tabipliğine atanan Dr. V. GÖKSEL, 1947´de İ.Ü. Tıp Fakültesi 3. İç Hastalıkları Kliniğine asistan olmuş, 1950´de "İç Hastalıkları Uzmanı" unvanını, 1953´de "Üniversite Doçenti" unvanını kazanarak Cerrahpaşa Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Şefliğine getirilmiştir. 1957´de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğine naklen atanan Doç. Dr. Vehbi GÖKSEL bu fakültede 1. İç Hastalıkları Kliniğini kurmuş, 1959´da Profesörlüğe yükseltilmiş ve 1. Dahiliye Kürsüsü başkanı olarak görevlendirilmiştir.1958´de Ege Tıp Cemiyeti´ni kuran Prof. Dr. V. GÖKSEL, 1960´ da Batı Berlin Üniversitesine misafir profesör olarak davet edilmiş, dönüşünde Tıp Fakültesi Dekanlığına seçilmiş ve 1962´de bu görevden istifa etmiştir.

Prof. Dr. V. GÖKSEL, 354 sayılı kanunla 25.8.1961´ de kurulan E.Ü. Fen Fakültesinin kendi dekanı seçilinceye kadar 29 Ağustos-04 Ekim 1961 tarihleri arasında bu fakültenin Dekanlık görevini de deruhte etmiştir. S.S.Y. Bakanlığı, yaptığı araştırma ve yayınlar üzerine Prof. Dr. GÖKSEL´e "Gastro Entroloji Uzmanı"unvanını vermiştir.

28 Ekim 1965´de Ege Üniversitesinin dördüncü dönem Rektörlüğüne seçilen Prof. Dr. Vehbi GÖKSEL, bu görevi 27.10.1967 tarihinde tamamlamıştır. Rektörlüğü sırasında E.Ü. Yardım Derneğini kurmuş, Üniversite inşaatlarını yaptırma yetkisini Bayındırlık Bakanlığından alarak Ege Üniversitesine devreden kanunun çıkmasını sağlamış, İzmir Belediyesinin geri alma isteğine karşı Atatürk Kültür merkezi arsasını korumuştur. 1968´de A.B.D. New-Jersey Tıp Fakültesinde misafir profesör olarak çalışan Prof. GÖKSEL 1975 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur. Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Vehbi GÖKSEL´in 1 ders kitabı ve 250 kadar bilimsel makalesi yayımlanmıştır. 1964´de Fransız-Lübnan Tıp Cemiyeti, 1972´de Balkan Tıp Birliği Şeref üyeliklerine seçilen, Türk Tıp Cemiyeti ve Türk Tıp Akademisi üyesi olan Prof. Dr. Vehbi GÖKSEL, Biyokimya Uzmanı Dr. Muzaffer GÖKSEL Hanımefendi ile evli olup 3 kızı vardır. Prof. Dr. Vehbi GÖKSEL 02.06.1992 tarihinde vefat etmiştir.

 

Soldan-Sağa Ön sırada: 1. Prof. Dr. Halis ALAGÖZ, 2. Vali Vekili, 3. Prof. Dr. Vehbi GÖKSEL (4. Rektör), 4. Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ (2. Rektör), 5. Ahmet TAHTAKILIÇ (Millet Vekili) İkinci sırada: 1. Prof. Dr. Mehmet DOKUZOĞUZ, 3. Prof. Dr. Nahide ALTAN, 4. Prof. Dr. Hıfzı GÜNER, 5. Prof. Dr. Bedii Şakir TOKTAY, 6. Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ, 7. Prof. Dr. Emin Faik ÜSTÜN. Arka sırada: 2. Prof. Dr. Dilşad ELBRUS, 3. Prof. Dr. Mustafa HARMANCIOĞLU, 5. Prof. Dr. Halidun CİVELEKOĞLU, 6. Prof. Dr. Fuat ERLAÇİN, 7. Prof. Dr. Yusuf VARDAR (5. Rektör), 8. Prof. Dr. Lütfü ÖZGÜÇ.