Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Çift Anadal - Yandal Programları

Çift Anadal - Yandal  Programları

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Çift anadal programı en az 36 krediden oluşur ve bu program için ayrı transkript düzenlenir. İlgili bölümler, her akademik yılın başında kontenjanları belirterek çift anadal programını duyurur. Öğrenci, bu programa, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılının başında başvurabilir.

Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Yandal programı en az 18 krediden oluşur ve bu program için ayrı transkript düzenlenir. İlgili bölüm, yandal programını her yarıyıl başında kontenjanları belirterek duyurmaktadır. Öğrenci, bu programa, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.
Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal, hem de bir yandal programına kayıt yapılamamaktadır.