Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

ÖZGEÇMİŞ

21. KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KAMU YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
mitosweb.com
M Üniversitesi, SB Enstitüsü
... YILLIK ENFLASYON ORANI : % 2.7 (2001) KİŞİ BAŞINA GSMH : 22.530 Euro (2002) AB BÜTÇESİ : 96 milyar Euro (2002) Kaynak: Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, İstanbul, Boyut Kitapları, 2003, s. 7.

22. MAKEDONYA KRİZİ VE ODGP'NİN ROLÜ
ankara.edu.tr alanından [PDF]
M SOĞANGÖZ - 2008 - acikarsiv.ankara.edu.tr
... imzalanan Paris Antlaşması sonucunda Brüksel Antlaşması'nda değişiklikler….Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlikve Strateji, İstanbul,Derin Yayınları, 2003, s. 259.

23. C Schmitt, V und Menschheit… - euro-synergies.hautetfort.com
... Il paraît au contraire nécessaire et légitime de la soutenir. JG Malliarakis. Apostilles. Sous la signature de Mme Beril Dedeoğlu. . Cf. Titre IV du Traité. Article 63 : Asile, politique d'immigration, visas de longue durée, immigration clandestine. ...

24. Questioning the Concept of 'New Terrorism
lrei.org alanından
A Spencer - Peace Conflict& development, 2006 - blog.lrei.org
... American Behavioral Scientist, Vol. 44, No. 6, (2001), pp. 881-893, Beril Dedeoglu,“Bermuda Triangle: Comparing Official Definitions of Terrorist Activity”, Terrorism and Political Violence, Vol. 15, No. 3, (2003), pp. 81-110,

25. Küreselleşme: Sosyal Devletin Sonu mu?
ankara.edu.tr
N Bulut - AÜHFD, C, 2003 - dergiler.ankara.edu.tr
... 50 Beril Dedeoğlu, "Küreselleşme-Bölgeselleşme", Coşkun Kırca'ya Armağan, GS. Üniversitesi, İstanbul, 1995, s.206.

26. The Intelligence Requirements of Psychological Operations in Counterterrorism
dtic.mil alanından [PDF]
MF Dortbudak - 2008 - DTIC Document
... 10 “Anti-Terror Law No 3713,” Official Gazette, 30 no. 20843 (April 12, 1991), in Beril Dedeoglu, “Bermuda Triangle: Comparing Official Definitions of Terrorist Activity,” Terrorism and Political Violence, 15 (2004): 100.

27. La Turquie et la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne
F TERPAN - Politique européenne, 2010 - cairn.info
... Bellayer-Roille Alexandra (2006), « Les développements récents de la PESD : quelles perspectives pour la Turquie ? », in Beril Dedeoglu et Füsun Türkmen (dir.), L'Europe-puissance et la Turquie, Paris, L'Harmattan et Université Galatasaray, p. 67-98. ...

28. Türk Modernleşme Sürecinin Günümüzdeki Yönelimi
cumhuriyet.edu.tr alanından [PDF]
G İçli - CÜ Sosyal Bilimler Dergisi Aralık, 2002 - eskidergi.cumhuriyet.edu.tr
DEDEOĞLU, Beril.(1997), “Uluslararası Sistemde Bütünleşme ve Ayrışma” Cumhuriyet, Demokrasi, Kimlik, Araştırma Dizisi, Bağlam Yayıncılık

29. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Baltık Ülkelerindeki Rus Azınlıklar
Maastricht ve Amsterdam Antlaşmalan çerçevesinde Avrupa Birliği ve Batı Avrupa Birliği ilişkileri
ankara.edu.tr alanından
E Tezcan - 1999 - politics.ankara.edu.tr
... tehlikesi (Avrupa güvenliği çerçevesinde AB-ABD ilişkileri ve muhtemel senaryolar için bkz, Dedeoğlu, 1997: 117-129) gibi faktörler Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma konusunda ciddi olarak düşünmesini zorunlu kılmıştır.

30. Definitionen und die verschiedenen Formen des Terrorismus
univie.ac.at
E Arslan - 2010 - othes.univie.ac.at
... Die den deutschen Sprachgebrauch empfiehlt es sich dagegen, nicht dem angelsächsischen 20 vgl., Dedeoglu, Beril: Terörizm ve Terörizmle Mücadelenin Paradoksal Olgulari, 2003, S.6

31. THINK GLOBAL, ACT LOCAL? EUROPEAN SECURITY STRATEGY AND SECURITY-ORIENTED THREATS FOR EU'S ECONOMIC DEVELOPMENT
epoka.edu.al]
32. APDM GÜRKAYNAK… - epoka.edu.al
Beril Dedeoğlu, “Avrupa'da Siyasal Bütünleşme: 'Birlik' Modelinin Yeniden Düzenlenmesi”, Uluslararası Politikada Yeni Alanlar Yeni Bakışlar, Faruk Sönmezoğlu (ed.), Der Yayınları, İstanbul, 1998, p. 355.

33. The Dangers of Terror in World Politics: International Terror Crises, 1918–2006
H Ben-Yehuda… - Studies in Conflict & Terrorism, 2010 - Taylor & Francis
... In Values and violence: Intangible aspects of terrorism, Edited by: Karawan, Ibrahim A., Wayne,McCormack and Reynolds, Stephen E. 117–136. Dordrecht, , Netherlands: Springer. 13. Dedeoglu,Beril. 2003. Bermuda Triangle: Comparing official definitions of terrorist activity. ...

34. L'Europe au miroir de la Turquie
N Monceau - 2010 - cairn.info
... Dedeoglu Beril et Türkmen Füsun (dir.) (2007), L'Europe-puissance et la Turquie, Paris, L'Harmattan. Demesmay Claire et Fougier Eddy (2005), « La France qui fronde : l'adhésion de la Turquie en débat », Le Débat, n° 133, janvier-février, p. 126-137.

35. Subsidiarite İlkesinin AB'de Uygulanması
cu.edu.tr alanından [
M Özcan - The Journal of Turkish Weekly, USAK, http://www. …, 2004 - cu.edu.tr
Beril Dedeoğlu, (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar Yay. İstanbul, s. 153.

36. 21. Yüzyılda BM, NATO, AB ve AGĐT'in Balkanlar'daki Güvenlik Yaklaşımı: Güvenlik Yönetişimi Burak Tangör Giriş
kocaeli.edu.tr
G Kavramı - ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ *uli.kocaeli.edu.tr
... bir kavramdır. Uluslararası ilişkilerde güvenlik kavramı, uluslararası sistemin, bölgelerin, devletin, toplumun, toplumsal alt-grupların ve bireylerin güvenliği gibi çok çeşitli düzlemlerde ele alınmıştır (Dedeoğlu 2003: 12

37. Avrupa Birliği'nin Güney Avrupa Sosyal Devlet Modeline Etkisi: İspanya Örneği
sydgm.gov.tr
P GÜNAL - Hakem Heyeti - sydgm.gov.tr
... Avrupa Toplulukları adını aldı. Daha sonra Avrupa Topluluğu olan kurumun adı 1990'lı yıllarda Avrupa Birliği olarak değişti. Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimi için bkz. Dedeoğlu,(2003: 42-51). Page 82. 82

38. Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik ve Jeopolitik Arka Planıdumlupinar.edu.tr
MĐ Demiray… - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler - sbe.dumlupinar.edu.tr

Kısaca uluslararası güvenlik kavramının esas olarak tümden gelim bir yaklaşımla şu şekilde sıralamak mümkündür: (Dedeoğlu 2003: 12)