Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

2. REKTÖR PROF. DR. MUSTAFA ULUÖZ

Mustafa ULUÖZ, 1917 yılında Konya´da doğmuştur. 1938 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü´nden mezun olmuş ve aynı fakülteye 1942 yılında asistan olarak atanmış, 1948 yılında doktorasını vermiştir. 1952 yılında Üniversite Doçenti unvanını almış, aynı yıl içinde Ankara Ziraat Fakültesi Ziraat Sanatları Kürsüsüne Doçent olarak atanmıştır. 1952-1953 yıllarında Batı Almanya´da ve 1955-1956 yıllarında Birleşik Amerika´da birer yıl süre ile Gıda ve özellikle Hububat teknolojisi alanında inceleme ve araştırmalar yapmıştır. Doç. Dr. M. ULUÖZ, 1957 yılında Profesörlüğe yükselmiştir. Prof. Dr. M. ULUÖZ, 1957 yılı Kasım ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine Dekan olarak atan-mış ve 01.3.1958 tarihinde aynı fakültede seçimle Dekanlığa gelmiştir.

Ege Üniversitesinin Kurucu öğretim üyelerinden biri olan Prof. Dr. M. ULUÖZ, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne belli aralıklarla 4 kez seçilen yegâne öğretim üyesidir. Üniversitenin hızlı gelişiminde Fen Fakültesinin kurulmasında, hukuki mevzuatın tamamlanmasında ve bu arada üniversitemiz daimi binalarının Devlet Plânlama Teşkilâtına kabul ettirilmesinde büyük hizmetleri olan Prof. Dr. ULUÖZ´ün, Rektörlük dönemleri ve tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2. Dönem: 11 Şubat 1960 - 27 Ekim 1963. 3. Dönem Rektörlüğüne 29.10.1963´de seçilen ULUÖZ, 10.12.1963´ de bu görevden istifa etmiş ve yerine Prof. Dr. Celâl SARAÇ seçilmiştir. 5. Dönem: 28 Ekim 1967 - 30 Ekim 1969. 6. Dönem: 31 Ekim 1969 - 28 Ekim 1971.

Prof. Dr. M. ULUÖZ, 01.7.1964 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Tarım-Ormancılık Grubu üyeliğine seçilmiş, 01.8.1966 tarihinde ise aynı kurumun genel sekreterliğine atanmıştır. Uzun yıllar Ziraat Mühendisleri Birliği´nin başkanlığını da yapan Prof. Dr. ULUÖZ´ün başta Almanya Giessen Üniversitesi ile kardeşlik anlaşması olmak üzere Üniversitemizin uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli hizmetleri vardır. Çok sayıda bilimsel yayını bulunan Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ´e mesleğe yaptığı hizmetlerinden dolayı 1968 yılında Ziraat Mühendisleri Birliği´nin en yüksek armağanı olan "Şeref Ödülü" verilmiştir.

Ziraat Mühendisi Ayten Hanımefendi ile evli olan Prof. Dr. M. ULUÖZ´ün, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak- Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında Prof. Dr. Ümit ULUÖZ ve Funda ULUÖZ (Tıp Doktoru)´ün babasıdır. Fransızca, Almanca, İngilizce dillerini bilen Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ 13.3.1976 tarihinde vefat etmiştir.

İkinci Rektör Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ, Recep Egemen Amfisi´nde Ege Üniversitesi´nin yeni öğretim yılına açılış konuşmasını yapıyor. Amfi sahnesinde oturanlar soldan sağa:

1. Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ,
2. Prof. Dr. Emin Faik ÜSTÜN,
3. Prof. Dr. Bedii Şakir TOKTAY,
4. Prof. Dr. Cemâl GEZEN