SENATO ÜYELERİ

Rektör V.  Başkan

Prof. Dr. Hatice Beril DEDEOĞLU

Rektör Yardımcısı V.

Prof. Dr. Cengiz METİN

Rektör Yardımcısı V.

Prof. Dr. Makbule AŞIKOĞLU

Rektör Yardımcısı V.

Prof. Dr. Nefise Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU

Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Ziraat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mustafa BOLCA

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Muzaffer TOSUN

Fen Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Alpay KIRLANGIÇ

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Beyser PİŞKİN

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sevtap GÜNBAY 

Eczacılık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Esra BALOĞLU

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Eşref ABAY

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Cumhur TANRIVER

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Süheyda ATALAY

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Taner BAYSAL

Su Ürünleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Cengiz METİN

Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Muammer Kürşat FIRAT

İletişim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hatice Beril DEDEOĞLU

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Işıl AKTUĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Asiye Özlem ÖNDER

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayten Ayşen KAYA

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hülya YILMAZ

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hülya YILMAZ

Hemşirelik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR

Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. M. Gülsün ÖZENTÜRK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Reci MESERİ DALAK

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi     

Prof. Dr. Fatma Belma FIRLAR

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZÇALDIRAN

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. R. Timuçin GENÇER

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Mehmet Varol PABUÇÇUOĞLU

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Şebnem TAVMAN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER

Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü V.

Prof. Dr. Günnur KOÇAR

Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Fatma YURT ONARAN

Türk Dünyası Araştırmaları Enst. Müdür V.

Prof. Dr. Metin  EKİCİ

Uluslararası Bilgisayar Ens. Müdür V.

Prof. Dr. M. Serdar KORUKOĞLU

Madde Bağ, Tok. ve İlaç Bil. Ens. Müdür V.

Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL

Devlet Türk Musikisi Konser. Müdür V.

Prof. Dr. Muharrem Hakan CEVHER

İzmir Atatürk Sağlık Y.O. Müdür V.

Prof. Dr. M. Gülsün ÖZENTÜRK

Ödemiş Sağlık Y.O. Müdür V.

Prof. Dr. Esin ÇEBER TURFAN

Çeşme Turizm ve Otelcilik Y.O. Müdürü

Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY

Yabancı Diller Y.O. Müdür V.

Prof. Dr. Faruk YÜCEL

Ege Meslek Y.O. Müdür V.

Prof. Dr. Şemsi YAZICI

Ödemiş Meslek Y.O. Müdür V.

Prof. Dr. Şafak CEYLAN

Tire Kutsan Meslek Y.O. Müdür V.

Doç. Dr. Ahmet KAYA

Bergama Meslek Y.O. Müdür V.

Prof. Dr. Mehmet Metin ARTUKOĞLU

Emel Akın Meslek Y.O. Müdürü

Prof. Dr. Arzu MARMARALI

Bayındır Meslek Y.O. Müdür V.

Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ

Atatürk Sağlık Hiz. Meslek Y.O. Müdür V.

Doç. Dr. Gülseren KESKİN

Urla Denizcilik Meslek Y.O. Müdürü

Doç. Dr. Faik Ozan DÜZBASTILAR

Aliağa Meslek Y.O. Müdür V.

Prof. Dr. Hayati TÜRKMEN

Havacılık Meslek Y.O. Müdür V.

Yrd. Doç Dr. Ulaş KILIÇ

Genel Sekreter – Raportör

Zafer GÜCİN

Öğrenci Konseyi Başkanı

Mehmet TOK