Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

1. REKTÖR ORD. PROF. DR. M. MUHİDDİN EREL

Mustafa Muhiddin EREL, Kızılay´ın kurucularından Bahriyeli Miralay (Deniz Tabib Albay) Dr. Mehmet Ali Bey ile Ayşe Hidayet Hanımefendinin oğlu olarak 1315 (1901) yılında İstanbul´un Eminönü kazası Alemdar nahiyesi Hoca Rüstem mahallesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul´da tamamlayan M. EREL, 1924 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 1924-1925 yıllarında askerlik hizmetini yedek subay olarak yapmış ve 05.10.1925 tarihinde 25 lira aylıkla İznik Hükümet Tabipliğine atanmıştır. Daha sonra o zamanın Ertuğrul vilâyeti Bozhöyük kazası Hükümet Tabipliği (1926-1927), İstanbul Emrazı Sariye İstilaiye Hastahanesi Asistanlığı (1927- 1929) görevlerinde bulunan Dr. M. EREL , Almanya´ya giderek 18.8.1929-31.10.1932 tarihleri arasında Hamburg Devlet Hıfzısıhha Enstitüsü´nde ihtisas öğrenimi görmüş ve 01.11.1932´de Darülfünun Tıp Fakültesi Hıfzısıha Müderris Muavini olarak 45 TL. maaşla akademik göreve başlamıştır.

Darülfünun´un İstanbul Üniversitesine dönüşmesiyle 01.8.1933 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hıfzısıhha Doçentliğine yükseltilen Doç. Dr. M. EREL, 01.02.1943 tarihinde aynı fakültede Profesör olmuştur (maaş 80 TL.).

01.02.1948 tarihinde İ.Ü. Tıp Fakültesi Hijyen Enstitüsü Profesörlüğüne atanan ve 28.02.1950´de aynı enstitünün Ordinaryüs Profesör´lüğüne yükselen (maaş 100 TL.) Dr. M. EREL 1946-1948 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Prof. Dr. M. EREL 02 Mart 1955 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görevlendirilmiş, 30.5.1958 tarihinde ise 150 TL. maaşla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hijyen Enstitüsü Ordinaryüs Profesörlüğüne naklen atanmıştır. 11.3.1958 tarihinde Ege Üniversitesinin ilk Rektörü olarak seçilip göreve başlamış olan Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL´in Rektörlük görevi 10.3.1960 tarihinde sona ermiştir. Ord. Prof. Dr. M. EREL, 114 sayılı kanun gereği 28.10.1960´da emekliye ayrılmış fakat 28.4.1961´de tekrar göreve dönmüştür. 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle emekliye ayrılması gerekirken Senato kararları ile görev süresi dört kez uzatılan ve bu arada 11.11.1968- 28.6.1971 tarihleri arasında izinli olarak Efes Eczacılık Yüksekokulu Müdürlüğü de yapan Ord. Prof. Dr. M. EREL, 43 yılı devlet hizmetinde olmak üzere toplam 48 yıl eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve sağlık hizmeti vererek 07.7.1973 tarihinde E.Ü. Tıp Fakültesi Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Kürsüsü Başkanı iken emekli olmuştur.

1936 yılında Viyolonist Emine Hanımefendi ile evlenen Ord. Prof. Dr. M. EREL´in Suna (halen Mimar Sinan Üniversitesinde profesör, öğretim üyesi) ve Sevin adlarında iki kızı vardır.

Ege Üniversitesinin ve özellikle Tıp ve Fen Fakültelerinin kuruluşunda Rektör ve öğretim üyesi olarak unutulmaz hizmetler veren, Türkiye´de ilk defa üniversite bünyesi içinde E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu´nu kurarak müdürlüğünü üstlenen Ord. Prof. Dr. EREL, yalnız ihtisas alanında değil tıbbın diğer alanlarında da ileri düzeyde bilgiye sahip idi. Öte yandan fizik, kimya, astronomi ve matematik gibi temel fen dallarına karşı özel ilgisi nedeniyle bu konularda da oldukça sağlam bilgisi olduğunu onu yakından tanıyanlar çok iyi bilirler. Nitekim Tıp Fakültesi bünyesinde kurduğu ve 1960 yılına kadar müdürlüğünü üstlendiği Fizik Enstitüsü´nü atölyesiz düşünememiş ve bu enstitü bünyesinde bir ince mekanik atelyesi tesis etmiştir. Tam bir Batılı görüşle kurulan bu enstitü, bugünkü Fizik Bölümümüzün çekirdeğini oluşturmuştur.

Ord. Prof. Dr. M. EREL, sağlık bilimleri ve fen bilimleri yanında güzel sanat alanlarında da oldukça geniş bir bilgi ve kültüre sahip idi. Konser verecek derecede iyi keman çalmakta idi.

Çok kültürlü, çok yönlü, son derece alçak gönüllü, yardımsever ve hizmet aşkıyla dolu bir insan olan Ord. Prof. Dr. M. EREL, 18 Mart 1986 tarihinde vefat etmiştir.

Diğer Ek Görevleri ve Yurtdışı Görevleri

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli iken Haydarpaşa lisesi ve İstanbul Kız lisesi Hıfzısıhha öğretmenliklerini 1934 yıllarında ek görevle sürdüren Ord. Prof. Dr. M. EREL sağlık şuralarının, sağlıkla ilgili bilimsel toplantıların önde gelen üyelerinden ve Dünya Sağlık Teşkilâtı Tıp Tahsil Eksperliği görevlisi idi.

Ord. Prof. Dr. M. EREL´in üstlenmiş olduğu yurtdışı görevler arasında şunları sıralayabiliriz; Kongre için Batı Almanya (Dortmond, 1959) inceleme ve yabancı öğretim üyesi temini (bu arada yurt dışındaki yüksek hemşire okullarının yapılarını da incelemek) için İngiltere (1959), Uluslararası Göğüs Hastalıkları Kongresi için Viyana (1959), araştırma-inceleme için Almanya ve Uluslararası Sağlık Kongresi için Roma (1963), Avrupa Profesörler ve Rektörler Birliği toplantısı için Viyana (1965), koruyucu hekimlik alanında ve öğretim programlarını geliştirme amacıyla araştırma-inceleme yapmak üzere Avrupa ve A.B.D Üniversiteleri (1966´da 6 ay).

Eserleri

48 yıl sağlık, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim hizmeti veren Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL´in ders kitaplarından başka yeni metod ve icatları da içine alan ve başlıcaları birçok Almanca, İngilizce bilim dergilerinde yayımlanan makaleleri yanında Türkiye Sağlık Teşkilatı hakkında önemli tavsiyeleri ve yol gösterici direktifleri ihtiva eden çeşitli raporları vardır. Üniversitemizin, Tıp Fakültesi´nin ve Fen Fakültesi´nin kurucusu olarak kendisini daima minnet ve şükranla anıyoruz.

Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL, 5 Kasım 1955 günü Ege Üniversitesi´nin Öğretime Açılış Töreni´nde konuşma yapıyor.