Ege Üniversitesi

"Bilimin Sanatla Buluşması"

Yönetim Kurulu

Rektör Başkan

Prof. Dr. Necdet BUDAK

Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr.Cemil GÜRGÜN

Ziraat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mustafa BOLCA

Fen Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Alpay KIRLANGIÇ

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Beyser PİŞKİN

Eczacılık Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Esra BALOĞLU

Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Eşref ABAY

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Süheyda ATALAY

Su Ürünleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Uğur SUNLU

İletişim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Müge ELDEN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Asiye Özlem ÖNDER

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hülya YILMAZ

Hemşirelik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. M. Gülsün ÖZENTÜRK

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Cengiz METİN

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Suna TİMUR

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. N.Aysun PABUÇÇUOĞLU

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Konca YUMLU

Genel Sekreter – Raportör