ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve nüvEGE Kuluçka Merkezi
ideEGE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
 
Bölge sanayi kuruluşları, tüm paydaşlar ve çözüm ortakları ile işbirliği içinde İzmir in Ar-Ge, Yenilikçilik ve Girişimcilik ekosisteminde bir değişim yaratmak için…
 
Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ideEGE-TGB) kuruluş kararı 10 Ağustos 2014 tarihinde yayınlanmış ve Yönetici Şirket ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. 13 Kasım 2014 tarihinde kurulmuştur.
 
Farklı paydaşlarla yapılan Arama Toplantıları sonucu, ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin VİZYONU:
"İzmir deki diğer oluşumlarla sinerji içinde, birbirini tamamlayarak rekabet öncesi işbirliği gerçekleştirecek firmaların dâhil olduğu, üniversitenin araştırma deneyiminin, sanayi ile birleştirildiği sürdürülebilir Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi içerisinde, "Yaşam Bilimleri ve Sağlık" ağırlıklı olmak üzere akademik ve endüstriyel girişimciliği destekleyerek, bölgesel ve ulusal düzlemde en yüksek katma değeri yaratma"
olarak belirlenmiştir.
 
İdeEGE-TGB nin hedefi yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlayacak akademik ve sanayi girişimlerini destekleyerek bilgi tabanlı ekonominin doğması ve gelişmesini sağlamaktır. Ege üniversitesinin mevcut teknik ve beşeri altyapı olanakları ile hali hazırda var olan teknoloji transfer hizmetlerinden de yararlanarak, teknoloji üretiminden üretilen teknolojinin topluma aktarılması aşamasına kadarki tüm süreçte etkin hizmet vermektedir.
 
Öğretim elemanlarımız spin-off firma kurarak ideEge TGB de yer alabilecektir. Böylece üniversitemizin girişim odaklı üniversite seviyesi de artarken, akademisyenler tarafından üretilen Ar-Ge ve inovasyon kaynaklı ürünlerin ekonomik değere dönüşerek ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlanacaktır.
 
İdeEGE Teknoloji Geliştirme Yönetici Şirketi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliğinin verdiği yetki çerçevesinde Ar-Ge faaliyetlerini yürütecektir. Bu nedenle Spin-Off şirket kurmak istemeyen öğretim elemanları Ar-Ge projelerini ideEGE-TGB Yönetici Şirketi üzerinden de sürdürülebilecektir.
 
İlk Çağrıya başvuru yapan 31 proje arasından hakem değerlendirmesi sonucu Ar-Ge niteliği taşıyan yenilikçi projeleriyle katma değer sağlayacak, iş planları kurgulanmış ve ticarileşme potansiyeli 14 proje kabul edilmiş, proje sahibi şirketler Ocak 2015 tarihi itibariyle İNCİ binasında yer almaya başlamıştır.
 
nüvEGE Ön-Kuluçkalık Merkezi:
 
nüvEGE Ön-Kuluçkalık ve Kuluçkalık Merkezi, yaşam bilimleri genel temasında, Ege Üniversitesi öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilmesinden bu fikirlerin prototip aşamasına getirilmesine kadar destek sağlayacak bir birim olarak kurulmuştur.
 
Araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz fikir oluşturma ve geliştirme, takım oluşturma, proje hazırlama, sunma ve yürütme konularında üniversite içi ve dışından uzmanları eşliğinde eğitimler ve yönlendirme hizmetleri alarak çalışmalarını sürdürecektir. Tüm Ege Üniversitesi araştırmacılarına ve öğrencilerine açık olan nüvEGE- Ön Kuluçkalık Merkezinden başarılı olan girişim ve projeler bir sonraki aşama olan Kuluçkalığa alınmaktadır. Tüm bu süreç içerisindeki hizmet ve koordinasyon EÜ.EBİLTEM-TTO tarafından verilmektedir.
 
Hedef:
· Yüksek katma değerli ürünlerin üretilerek toplumsal refahın artmasını sağlamak,
· Akademik girişimciliği desteklemek,
· Bilim ile sanayinin buluşarak, ihtiyaçlara yönelik araştırmaların yapılmasını sağlamak,
· Yaşam bilimleri alanında İzmir ve Ege Bölgesini teknolojilerin üretilerek topluma aktarıldığı bir alan haline getirmek.
 
Başvuru ve Bilgi İçin:
Web : www.ideege.com
Mail : ideege@ideege.com
Telefon : 0232 311 44 51